Tervetuloa käyttämään OP Ryhmän tieteellisten säätiöiden apurahajärjestelmää.
APURAHOJEN HAKU VUONNA 2018

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat

Apurahoihin on varattu 1 100 000 euroa, ja ne on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin. Etusijalle asetetaan osuuspankkitoimintaa sekä rahoitusalaa laajemmin koskevat tutkimukset.

Apurahaa voi hakea

  • a) henkilökohtaiseen tutkimukseen
  • b) tutkimusryhmän toiminnan rahoittamiseen
  • c) professorin tutkimusvapaan rahoittamiseen
  • d) päätoimiseen post doc -tutkimukseen ja
  • e) päätoimiseen jatko-opiskeluun.

Apurahojen hakuaika päättyy helmikuun 7. päivänä 2018 klo 16.15. Sen jälkeen hakemuksia ei voi täydentää eikä myöhästyneitä hakemuksia voida ottaa huomioon.

Lisätiedot ja hakuohjeet:

http://www.tutkimusapurahat.fi/

Apurahan saajalla tulee olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, mutta menestyneitä tutkimusryhmiä, post doc -tutkijoita ja jatko-opiskelijoita voidaan rahoittaa useamman vuoden ajan.

Tutkimusryhmälle myönnettävällä apurahalla katetaan aputyövoiman palkkaus- ja muita tutkimuskuluja, eikä siitä voida maksaa tutkijoiden palkkoja. Siihen mahdollisesti sisältyvistä henkilökohtaisista apurahoista tulee jokaisesta tehdä oma hakemuksensa.

Vuotuinen enintään 65 000 euron post doc -apuraha on tarkoitettu hiljattainen väitelleille. Se maksetaan laitokselle, joka ottaa apurahan saajan työsuhteeseen, mihin hakijan tulee saada hakemukseen liitettävä laitoksen suostumus.

Professorin tutkimusvapaan rahoittamiseen tarkoitettu apuraha on enintään 32 000 euroa. Se myönnetään 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Professorin tutkimusjakson aikana professorin työnantajana oleva yliopisto maksaa professorin bruttopalkasta 55 %. Apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta vuoden (12kk) ajaksi. Hakemukseen on liitettävä yliopiston sitoumus tällaiseen järjestelyyn.

Päätoimiseen jatko-opiskeluun myönnettävän apurahan enimmäismäärä on 25 000 euroa vuodessa. Päätoimisuudella tarkoitetaan tässä sitä, ettei apurahan saaja ole palkallisessa työsuhteessa eikä hänellä ole jo muualta saatua rahoitusta opintoihinsa. Päätoimisiin jatko-opintoihin myönnettävä apuraha on mahdollista yhdistää myös tohtorikoulutettavan palkalliseen työsuhteeseen, niin että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun sellaisissa yliopistoissa, joissa tällainen järjestelmä on käytössä. Tohtorikoulutettava, jolla on 56 %:n työsuhde yliopistoon, voi hakea kokovuotista apurahaa (25 000 euroa) käytettäväksi kahdessa vuodessa tai puolivuotista apurahaa (12 500 euroa) käytettäväksi vuodessa. Hakijan tulee toimittaa säätiöön työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta.

Apurahojen saajilta edellytetään kirjallinen tutkimusraportti ja lyhennelmä tuloksista.

Suurien apurahojen/tutkimushankkeiden osalta hakijan edellytetään omistautuvan päätoimisesti tutkimukseen.

Apurahan saajan tulee ilmoittaa apurahastaan Melalle, jos työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja vuotuinen tulo on vähintään 3.822,63 euroa vuoden 2017 tasossa.

Katso myös hakuopas.

Katso lähipiiriä koskeva laki.

Jokaisen hakijan omaa hakemusta koskevat päätökset ovat apurahajärjestelmässä huhtikuussa 2017.

Rekisteröidy apurahan hakijaksi
täältä.

Sisäänkirjautuminen


 

Unohditko salasanasi? Klikkaa tästä


Teknisiä ongelmia järjestelmän käytössä? Lähetä tekninen tukipyyntö.
Järjestelmä tukee seuraavia selaimia

Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE10+